Nieuws Algemeen

Lerarentekort - vervolg

Naar aanleiding van een artikel in de vorige nieuwsbrief (juni) van LECSO over het lerarentekort dat ook in het speciaal onderwijs speelt, kregen we een aantal reacties.

In de regio Leiden is een nieuwe lerarenopleiding ontwikkeld vanuit een combi van de Pabo met de SPH-opleiding. Er ontstaat zo een nieuwe opleiding, waar zowel onderwijs als zorg in combinatie aan de orde komen. Op die combinatie doordenkend en eveneens denkend aan de veranderingen in het beroepenveld van de leraren/begeleiders in het specialistische onderwijs, zijn er meer initiatieven.

Combinatie zorg en onderwijs
Overeenkomend met de conclusies uit een rapport van de commissie Kervezee, waarin gepleit wordt voor nieuwe beroepen op de combinatie van onderwijs en zorg zijn er initiatieven vanuit een paar grotere jeugdhulpinstellingen, die ook onderwijs ‘in huis’ hebben. Een recruiter werft daar mensen vanuit de zogenaamde ‘stille reserve’, zorgt voor een intake, zorgt voor assessoren en ontwikkelt een BBL-achtig traject (soort in-service-opleiding) binnen de onderwijs-zorg-instelling van vier keer een half jaar. Speciale leerkrachten vanuit de school en medewerkers vanuit de zorg leiden deze opleiding, waarbij er gewerkt wordt aan bekwaamheid in zowel de zorg als het onderwijs. Daarna moet er nog gewerkt worden aan bevoegdheid via EVC-procedures bij de lerarenopleidingen en in de zorgwereld.

Aloisiusstichting en Windesheim
Eén van de reacties vanuit besturen van onze scholen, kwam van de Aloysiusstichting, die samen met een lerarenopleiding (Windesheim) werkt aan een passender vormen van opleiden. De Aloysiusstichting en Windesheim constateren dat het moeilijk is om aan goed gekwalificeerd personneel te komen. "Wanneer we onvoldoende goed opgeleide leraren die uit het goede hout zijn gesneden, kunnen 'kopen' in de buitenwereld dan zullen we ze zelf moeten 'maken'. Dit betekent dat we naar de vindplaatsen toe moeten, mensen voor ons moeten interesseren en samen met opleiders goed moeten opleiden. Dit geldt zowel voor de opleidingen leraren basisonderwijs als voor de 2e graad vakleraren"

Windesheim en Aloysius zijn na enkele oriënterende gesprekken tot de conclusie
 gekomen dat ze de toekomstige opleidings/professionalseringsvragen vanuit dezelfde mentaliteit benaderen. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken tot een duurzame samenwerking te komen en deze te formaliseren in een of meerdere overeenkomsten. In de bijlage vindt u de beleidsnotitie die hierover is opgesteld. En die wellicht als voorbeeld voor anderen kan dienen.

Brief staatssecretaris
In de brief van staatssecretaris Dekker inzake de aanpak van het lerarentekort, roept hij scholen/schoolbesturen op om met voorstellen te komen. Ook deze brief is hierbij als bijlage opgenomen.

Na de zomer zullen we ongetwijfeld terugkomen op de verschillende initiatieven die zijn ontstaan om het lerarentekort zo niet op te lossen dan wel te verminderen.

Professionalisering - Windesheim (Lecso).pdf

kamerbrief-over-lerarentekort-in-het-primair-onderwijs.pdf