Nieuws Onderwijskwaliteit

Voortgang gebruikersgroepen lvs/las

Eerder dit jaar schreven we over het samenstellen van gebruikersgroepen voor LVS/LAS. Het doel van gebruikersgroepen is om middels overeenstemming tussen gebruikers massa te maken en de vraagmacht richting aanbieders te versterken als het gaat om gewenste aanpassingen in het LVS/LAS. Het eerder gepresenteerde Programma van Eisen is daarbij de leidraad.
 
Inmiddels zijn deze gebruikersgroepen gevormd of is er aansluiting gevonden bij een bestaand initiatief waarbij gebruikers in overleg zijn met de ontwikkelaar. Dit wordt gefaciliteerd vanuit Lecso, Kennisnet en de PO-Raad.
Wilt u zich ook aanmelden bij de gebruikersgroep voor uw LVS/LAS? Neem dan contact op met info@lecso.nl voor meer informatie over de gebruikersgroep van uw product. Er zijn verschillende groepen voor verschillende LVS/LAS.