Nieuws Onderwijs en Zorg

OMNIDU, online software voor iedere leerling met een beperking

OMNIDU is een doorontwikkeling van het succesvolle Op Maat Eduware, dat op veel scholen, instellingen en thuissituaties gebruikt werd en wordt. Om het product toekomstbestendiger te maken is met alle feedback uit de afgelopen jaren OMNIDU bedacht. Door de komst van de iPad en met het oog op de mogelijkheden is een app ontwikkeld, die de gebruiksmogelijkheden drastisch heeft vergroot.

Zo is de software nu direct online, te maken, af te spelen en te delen (zie omnidu.nl). Een oefening (omnidule genaamd) is in een handomdraai gemaakt. Bovendien kan er geput worden uit honderden openbaar gepubliceerde omnidules, die gratis te gebruiken en aan te passen zijn. Gepersonaliseerde leerstof op z’n best, want in de beschermde omgeving van een schoolabonnement kunnen ook privacy-gevoelige materialen gebruikt worden.

De kern is het, door middel van beeld en audio, inslijpen van begrippen. In combinatie met verschillende spelvormen, om te kunnen variëren. Door de aard van deze spelvormen is de meeste leerwinst te behalen in de onderbouw van het regulier onderwijs of voor leerlingen met een dergelijk ontwikkelingsniveau. Voor leerlingen met een lager ontwikkelingsniveau is OMNIDU echter zeer zeker ook geschikt. In Wikiwijs is een deel gewijd aan EMB-leerlingen, waar OMNIDU en zijn programma’s,  onderdeel van uitmaken.

De maker van een omnidule bepaalt zelf de inhoud, niveau en bedieningsvorm voor de gebruiker, wat op ieder moment ook weer aanpasbaar is. Zo ontstaat flexibele software, die toepasbaar is voor een zo groot mogelijke groep leerlingen. Lichamelijke, visuele en of auditieve beperkingen mogen geen belemmering zijn om de software te kunnen gebruiken.

OMNIDU is geen commercieel bedrijf en voor doorontwikkeling is geld nodig. Dat probeert men te krijgen door het verkopen van abonnementen. Een schoolabonnement kost 199 euro per jaar. Voor meer informatie hierover, bijvoorbeeld wat een abonnement inhoudt of de mogelijkheden voor een presentatie of workshop op school kunt u contact opnemen met Benjo Plandsoen.