Nieuws Onderwijskwaliteit

Richtlijn fysiek beperkend handelen

Al eerder meldden we in onze nieuwsbrief over de ontwikkeling van de richtlijn fysiek beperkend handelen in het onderwijs. Omdat hiervoor binnen het onderwijs geen wettelijk kader bestaat hebben veel scholen vragen over wat er wel of niet kan als het gaat om fysiek ingrijpen bij situaties waarin de veiligheid in het geding is.

Samen met medewerkers uit (v)s(b)o scholen, NJI, Stichting school en Veiligheid, VOBC en IederIn is deze richtlijn tot stand gekomen. Ook is commentaar geleverd door inspectie en een juridisch deskundige. In de bijlage treft u de definitieve (digitale) versie van de richtlijn aan. De richtlijn is ook in drukvorm beschikbaar en kan worden aangevraagd middels een mail aan info@lecso.nl o.v.v. naam en adresgegevens.  

 

 

LEC859_Folder_Richtlijn_def_digitaal 2.pdf