Nieuws Onderwijs en Zorg

NSGK Jongerencoach

NSGK Jongerencoach is een project waar jongeren met een handicap ondersteund worden bij het maken en realiseren van hun toekomstplannen.
 Vrijwillige coaches begeleiden jongeren individueel en sommigen verzorgen ook workshops toekomstplanning voor kleine groepen bij organisaties.

Jongeren tussen de circa 15 en 30 jaar met allerlei soorten handicaps en chronische ziekten kunnen bij het project aankloppen. In de praktijk zijn dat vaak eigenzinnige jongeren die via de standaard routes hun weg niet goed kunnen vinden.
 NSGK ziet dat het voor jongeren met een handicap extra lastig is om erachter te komen wat ze willen en kunnen. Dat leidt regelmatig tot onderprestatie.
 Daarom is NSGK Jongerencoach in het leven geroepen om hen te ondersteunen en uit te groeien tot de persoon die ze werkelijk zijn.

NSGK staat voor een samenleving waarin kinderen en jongeren vanzelfsprekend samen spelen, leren en werken. Hoe beter jongeren hun plek innemen in de maatschappij, hoe inclusiever die wordt.

NSGK Jongerencoach in de praktijk
NSGK Jongerencoach werkt momenteel met een team van circa 25 vrijwillige NSGK Jongerencoaches. Als de vraag naar coaching toeneemt, worden er nieuwe coaches geworven en opgeleid.
 Jongeren werken met hun coach bijvoorbeeld aan het vinden van een passende studie, invulling van hun vrije tijd, gaan samen op zoek naar een leuke baan, zijn bezig met het ontwikkelen van sociale contacten, etc.

Jongeren en hun coaches werken maximaal een jaar samen aan hun plannen.
 De methodiek waarmee NSGK Jongerencoach werkt, heet Persoonlijke Toekomstplanning. Uitgangspunten in de coaching zijn de talenten en dromen/ambities van de jongere.

De focus ligt op:

  • Doelen stellen

  • Te nemen stappen inzichtelijk maken

  • Netwerk betrekken (zodat de dingen doorlopen als wij klaar zijn)

De workshops toekomstplanning worden gegeven op scholen, zorginstellingen, organisaties met werkervaringsplekken voor jongeren met een beperking, etc.
 Daarnaast verzorgt NSGK Jongerencoach maattrajecten.
 Zo gaat NSGK Jongerencoach bijvoorbeeld op een vso-school in Amsterdam een groep bovenbouw VMBO-leerlingen coachen bij het maken van hun profiel- en studiekeuze.
Vanaf 2018 gaat NSGK Jongerencoach verder in een zelfstandige stichting. Meer informatie is te vinden op www.nsgk.nl/jongerencoach.