Nieuws Arbeidstoeleiding

Implementatiescan Arbeid

Nog steeds merken we, dat niet al onze leden op de hoogte zijn van het bestaan van de door ons ontwikkelde ‘implementatiescan arbeid’. De scan is een handig digitaal hulpmiddel om in de regio (of zo u wilt binnen uw eigen schoolbestuur, of binnen uw eigen lokale situatie) tot een simpele en praktische werkagenda te komen om jongeren aan het werk te helpen. Er zitten uitnodigingen in, de scan helpt de te organiseren bijeenkomst te regelen en van inhoud te voorzien, het kent vragen die je aan elkaar kunt stellen, het trekt conclusies, bevat een informatiebank en het regelt een vervolgoverleg. Ook zitten er filmpjes in, die de vragen ‘up to date’ maken.

De scan is simpel op te vragen via www.implementatiescan.nl  en via deze site kun je een inlogcode krijgen, op basis waarvan je gratis kunt beschikken over de scan. Veel collega’s maken er al gebruik van, veel ‘partners in de markt’ als b.v. Ministerie van SZW, UWV, MEE, Ingrado, Divosa, SBB, NJI, Ecorys, VOBC, VO Raad, PO-Raad en natuurlijk LECSO als initiatiefnemer, zijn erg positief over de scan.

Met het Ministerie van SZW praten we deze week (eind juni 2017) over een tussenrapportage over het gebruik ervan en samen met het NJI werken we aan een combinatie met de Participatiemonitor. De combinatie levert uiteindelijk een mooi geheel op van kwalitatieve gegevens (implementatiescan) en kwantitatieve gegevens (b.v. schoolloopbaan, zorggebruik, gezinssituatie, ondersteuningsvragen etc. ), op basis waarvan we in feite alle gegevens op een rijtje hebben om onze jongeren zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in de richting van (duurzaam) werk.