Nieuws Arbeidstoeleiding

Schakelen van School naar Werk en het vervolg: Ingeschakeld

Het afgelopen voorjaar zijn 7 regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd “Schakelen van School naar Werk”.  Bijna 650 collega’s vanuit vso en pro bezochten deze bijeenkomsten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma opende in Rotterdam de gehele reeks; een video opname van het interview met haar opende de overige 6 bijeenkomsten.

In de bijlagen kunt u alle presentaties vinden:
    •    De presentatie van het Ministerie van SZW over de participatiewet, het nieuw beschut werk en alle instrumentarium tbv de inpassing.
    •    De presentatie over de implementatiescan
    •    De presentatie rond de goede voorbeelden.
Tijdens de bijeenkomsten is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan vertegenwoordigers van het ministerie, UWV, gemeenten en het onderwijs.  U kunt alle vragen en antwoorden terugvinden op www.hetkan.info.


Het vervolg
Tijdens de bijeenkomsten werd ons duidelijk dat een praktisch vervolg op deze bijeenkomsten wenselijk en noodzakelijk is. Op onze scholen voor vso en pro bevinden zich de jongeren die in aanmerking komen voor een baan ihkv de banenafspraak. In de regio bevinden zich de werkgevers, die op zoek zijn naar jongeren uit de doelgroep 'Banenafspraak'.
Iedereen, alle partijen in de regio’s weten wat er moet gebeuren: onderwijs , gemeenten, werkgevers weten nu wel wat er van ze gevraagd wordt. Maar we zien dat in een flink aantal regio’s de stroom jongeren vanuit de scholen richting werkgevers niet goed op gang komt. 

Daarom bereiden LECSO, Sectorraad PRO en Ministerie SZW in samenwerking met Divosa, VNG en AWVN een project voor dat we naam 'Ingeschakeld' gaan meegeven. Alle partijen moeten 'Aangezet' worden, alle partijen zeggen “Ja” tegen participatie en de banenafspraak , dus moeten we nu gaan DOEN. Ook de PO-raad en de VO-Raad, als vertegenwoordigers van de werkgevers in het onderwijs ondersteunen de ambitie van het plan: de werkgevers in po en vo moeten ook in de 'Aan' stand komen !

Op maandag 10 juli zal de bestuurlijke aftrap van dit project plaatsvinden, in aanwezigheid van o.a. staatssecretaris Jetta Klijnsma. Lees hier het verslag.
Wij houden u op de hoogte!

Handout Implementatiescan 8 juni 2017.pdf

Handout praktijkvoorbeelden ZSM en Novawerk 8 juni 2017.pdf

Handout presentatie Ministerie SZW juni 2017.pdf