Nieuws Algemeen

Regionale bijeenkomsten over strategische agenda LECSO

LECSO organiseert na de zomer vier regionale bijeenkomsten over de door het bestuur vastgestelde koers en de invulling van de strategische agenda voor de komende jaren.

Op deze bijeenkomsten willen wij onze leden informeren over LECSO Nieuwe Stijl:

  • Kunnen de leden zich vinden in de geschetste koers?
  • Welke beleidsthema’s achten zij nog meer relevant?
  • Welke activiteiten zijn voor de leden van belang en op welke manier willen ze worden geïnformeerd en betrokken?
  • Daarnaast is het van belang dat de leden weten wat nog wel en wat niet van het bureau verwacht kan worden.

Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar eventuele suggesties vanuit de leden en hopen we voldoende draagvlak te vinden voor de nieuwe koers.

Tijdens Hét Congres op 24 november willen we een ALV houden (lunchsessie) waarin het strategisch beleidsplan 2018 - 2020 kan worden vastgesteld.

De regionale bijeenkomsten zijn op:

  • 27 sept. 2017 in Zwolle van 10.00 tot 12.00 uur Inschrijven
  • 28 sept. 2017 in Utrecht van 14.00 tot 16.00 uur Inschrijven
  • 3 okt. 2017 in Rotterdam van 14.00 tot 16.00 uur Inschrijven
  • 12 oktober in Eindhoven van 14.00 tot 16.00 uur Inschrijven