Nieuws Onderwijskwaliteit

Overeenstemming SLO en beheersingsdoelen in doelgroepenmodel (v)so

Bij het landelijk doelgroepenmodel worden in twee kijkwijzers de beheersingsdoelen van de verschillende niveaus in het (v)so aangegeven. SLO heeft hier de afgelopen tijd in meegekeken en zeer constructieve feedback op gegeven.
In een vervolg na de zomervakantie zal ook het verband met Passende Perspectieven worden gemaakt. Deze nieuwe kijkwijzer komt op de website doelgroepenmodel.lecso.nl en zal ook weer in de nieuwsbrief worden gedeeld.
We houden u op de hoogte.