Nieuws Algemeen

Steunpunt LECSO in Noord-Nederland

Binnen de nieuwe koers van LECSO (zie bericht over regionale bijeenkomsten) krijgen de regio's een belangrijkere functie. In de laatste ALV is daar al een voorschot op genomen: regio’s zijn in feite aan zet! LECSO als expertisecentrum kan ondersteunen en expertise toevoegen en specifieke punten landelijk verder verwerken en via de Raden (PO-Raad, VO-Raad en MBO-Raad, dan wel overheden) aan de orde stellen. Een voorbeeld van deze werkwijze vinden we al in Noord-Nederland.

Men werkt daar als regio samen (zowel so/vso, als sbo en pro, samen met het regulier onderwijs/de samenwerkingsverbanden) en organiseert vanuit eigen initiatieven bijeenkomsten, studiedagen, conferenties. LECSO ondersteunt daarbij ‘op aanvraag’. Om de verbinding met de regio scherp te houden, zijn er nu een tweetal mensen opgestaan, die het ‘Steunpunt LECSO’ in het Noorden willen vormgeven. Ze zijn dan in feite de ‘oren en ogen’ van de belangrijke ontwikkelingen en de verbinders naar LECSO. Het gaat in dit geval om Gabriëlle Dijkman en Bert Huizinga.

Samen met hen wordt er op 18 oktober 2017 in het Noorden (in Assen) een studiedag georganiseerd over ‘verbinding en ontschotting’ met als thematiek: samenwerking so/sbo – samenwerking vo-vso en ontschotting binnen het funderend onderwijs (b.v. tienerschool-concept). Aan de hand van regionale voorbeelden (pilots), landelijke gegevens, informatie uit andere provincies en discussies/besprekingen, wordt de problematiek met elkaar doorgenomen.