Nieuws Onderwijs en Zorg

Expertmeeting zorg-onderwijs

Naast de ontwikkelingen, die we als LECSO samen met het NJI en de ministeries van OCW en VWS doorlopen om meer helderheid te krijgen in de relatie tussen onderwijs en zorg (hoe kunnen we zo simpel mogelijk zorggelden inzetten om zo passend mogelijke plekken voor leerlingen te maken), heeft ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onlangs een expertmeeting georganiseerd over deze materie.

Vanuit zorginstellingen (leden van de VGN), scholen, samenwerkingsverbanden en ondersteuners, werd de problematiek doorgenomen. De VGN wil zich ook verder inzetten, om de verbinding te verbeteren. Specifieke punten waren: verbinding met WLZ en ziektekostenverzekeraars leggen, verschil indicatie op kind of op groep overbruggen, mogelijkheden voor part-time onderwijs (ook een kind inschrijven als het minder dan 50 % naar school kan), relatie met gemeenten vereenvoudigen, afstemming speciaal onderwijs, zorg, samenwerkingsverbanden.