Nieuws Expertise

Kennis en onderzoek

Het speciale onderzoeksdomein ‘gedrag’ bij het NRO is inmiddels gestart. De eerste call is uitgeschreven en er kunnen voorstellen worden gedaan voor onderzoek door onderzoekers, samen met scholen. Daarnaast heeft LECSO samen met onderzoeksconsortium Pi7 een plan gemaakt voor ‘kennisbenutting’. Via allerlei activiteiten willen we proberen om resultaten van onderzoek zo goed mogelijk bruikbaar te maken voor de scholen.

Het plan is onlangs besproken in de Programmaraad van het NRO. De activiteiten zullen na de zomer worden gestart – een eerste ronde trainingen (relatie onderzoek-onderwijs, komen tot onderzoeksvragen) is inmiddels afgerond (‘delen is het nieuwe hebben’). Na de zomer komen we met een overzicht van de activiteiten, waar u als scholen aan deel kunt nemen.

Nogmaals een verzoek: als er onderzoeksvoorstellen zijn vanuit uw scholen in samenwerking met onderzoekers, willen we dat graag even horen/weten. We kunnen dan vanuit LECSO het overzicht houden van de gestelde vragen en ervoor zorgen, dat we zo effectief mogelijk omgaan met de onderzoeksmogelijkheden. Neem contact op met info@lecso.nl