Nieuws Expertise

Masterthesis Professionele Leeractiviteiten en Expertise van (v)so-leerkrachten op de werkplek

Leerkrachten in het speciaal onderwijs dienen te beschikken over een zekere mate van expertise om een goede aansluiting te vinden bij de mogelijkheden van leerlingen met een beperking. Expertiseontwikkeling van de leerkracht ontstaat niet alleen door formele scholing, maar ook door leerervaringen in de werksituatie. Maar hoe komen leerkrachten tot expertise in een schoolomgeving met klassen waar elke leerling om een eigen stukje maatwerk vraagt?

Deze vraag staat centraal in de masterthesis van Martine Brunt waarmee zij in 2013 de Thesisprijs Pedagogische Wetenschappen won. In de bijlage vindt u naast de gehele masterthesis ook een artikel dat zij schreef voor het blad van NVO - de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen.

Artikel NVOdefinitief.docx

Masterthesis Martine Brunt-van Leeuwen 850575812 afgerond.pdf