Nieuws Arbeidstoeleiding

Vereenvoudiging ESF-verantwoording laat nog op zich wachten

Begin juli hebben we samen met vertegenwoordigers van het praktijkonderwijs voorstellen ter vereenvoudiging van de ESF-verantwoording besproken met het Agentschap SZW.

De systematiek van aanvragen blijft ongewijzigd:  Centrumgemeente van de arbeidsmarktregio (AMR) is leidend. Er kunnen allerlei afspraken gemaakt worden tussen Centrumgemeente en scholen en tussen scholen onderling.

De verantwoording zal eenvoudiger worden, maar de procedure om tot deze vereenvoudiging te komen kost veel tijd: de Europese Commissie (EC) in Brussel zal goedkeuring moeten verlenen. Invoering van een vereenvoudigde verantwoording duurt nog zeker een jaar.  Het Agentschap overweegt in te zetten op ‘terugwerkende kracht’, maar het is niet zeker of de EC dit gaat goedkeuren.