Nieuws Algemeen

Onderzoek bekostiging EMB

Er bestaat een kans dat scholen voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen in de toekomst toch rechtstreeks bekostigd gaan worden. Na langdurig aandringen van de Kamer stemde staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gisteren in met een onderzoek naar de voor- en nadelen van een aparte bekostiging, dus los van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

De motie van van Meenen, waarbij de regering wordt verzocht in overleg met betrokkenen een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid om op verantwoorde wijze kinderen met een ernstig meervoudige beperking apart te bekostigen, werd tijdens het VAO overgenomen.