Nieuws Passend Onderwijs

Samen werken aan integratie sbo-so-bao

Op donderdag 21 september wordt er een tweede landelijke bijeenkomst gehouden over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier bao. Deze bijeenkomst is een vervolg op de succesvolle bijeenkomst van 20 januari 2017. De bijeenkomst wordt gehouden in De Glazen Ruimte, Straatweg 1b/c, 3604 BA Maarssen (NB dit is nieuwe locatie), van 10.00 tot 16.00 uur.

Op het programma staat in ieder geval:

•    Korte presentatie van zes praktijkinitiatieven, waarna u in twee rondes in gesprek kunt met deze praktijkinitiatieven over hun belangrijkste kernpunten, successen en ontwikkelvragen
•    Inspiratie, overwegingen en actualiteiten;
      o    Rinda den Besten van de PO-Raad,
      o    Arnold Jonk en Floor Wijnands van de Inspectie van het onderwijs,
      o    Dominique van der Elst van OCW.
•    In vier groepen met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelvragen rond integratie so-sbo-bao, zoals:
      o    Doelgroepen en groeperen van kinderen in een geïntegreerde gespecialiseerde voorziening
      o    Samenwerking met gemeente, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, enz.
      o    Bestuurlijke- en organisatorische inrichting / inbedding
      o    ‘Spreekuur’ met experts voor specifieke vragen uit uw regio
•    Verdere activiteiten in het kader van het Ondersteuningsprogramma so-sbo en hoe u daaraan mee kunt doen.

En uiteraard roepen we graag andere initiatieven uit het land op om hun ervaringen te delen.

Aanmelden kan via deze site.
NB een eerder aangekondigde bijeenkomst over vo/vso van 19 september komt hiermee te vervallen.