Nieuws Passend Onderwijs

'Ingeschakeld' afgetrapt

Op dinsdag 10 juli is op de Utrechtse vso-school STIP het traject 'Ingeschakeld' afgetrapt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma was namens de ministeries van SZW en OCW hierbij aanwezig. Om participatie op de arbeidsmarkt van jongeren uit vso en pro mogelijk te maken, moeten diverse partijen 'ingeschakeld' worden. We constateren, dat dit nog niet overal optimaal plaatsvindt.

Daarom is een initiatiefgroep van LECSO (PO-Raad), sectorraad PRO (VO-Raad), AWVN (adviesdienst voor werkgevers), Divosa en de LCR, in samenwerking met de ministeries van SZW en OCW met een projectvoorstel gekomen met als doel alle partijen in te schakelen.

Enkele leerlingen van vso STIP vertelden hoe trots zij met hun baan zijn. Zij doen mee! Als collega bij AH, bij het bejaardenhuis en bij het hoveniersbedrijf.  En zij ontvangen iedere maand salaris! 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma vertelde hoe blij zij was, dat alle partijen elkaar gevonden hebben om zoveel mogelijk jongeren uit vso en pro zo effectief mogelijk naar een betaalde baan te leiden. Ieder heeft daar zijn eigen rol in: de school , de werkgever en de gemeente!

Wim Ludeke sprak namens LECSO de hoop uit dat alle vso-scholen in hun eigen regio de verbinding kunnen maken met werkgevers om hun leerlingen de optimale kans te geven op een betaalde baan, op gewoon meedoen.
Tijdens het tafelgesprek benadrukten alle aanwezigen het belang van regionale samenwerking. Aanwezig waren Rinda den Besten, voorzitter van de werkgeversorganisatie PO-Raad, Harry van de Kraats, algemeen directeur van de AWVN, Aart van der Gaag, aanjager 100.000 banen-plan, Huub Poels, bestuurder sectorraad Praktijkonderwijs, Onno Blok van de Gemeente Utrecht.

Wij zullen na de zomervakantie uitgebreid inhoudelijk terugkomen op 'Ingeschakeld'.
Zie ook Schakelen van school naar werk en het vervolg: Ingeschakeld