Nieuws Passend Onderwijs

Afloop tripartiete akkoord inzake personele gevolgen invoering passend onderwijs

Per 1 augustus 2017 is het tripartiete akkoord waarin afspraken staan over de personele gevolgen van passend onderwijs, afgelopen. Dat betekent niet dat alle afspraken die gemaakt zijn, komen te vervallen. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat hoe samenwerkingsverbanden om moeten gaan met personeel van bijvoorbeeld (v)so-besturen en de voormalige rec’s, dat nog geen nieuwe passende plek heeft gevonden: zij moeten Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voeren met de werkgevers van deze mensen.

In de bijlage staat de tekst zoals die in de AMvB is opgenomen.
Lees de tekst van het tripartiete akkoord.
 

Situatie na afloop periode Tripartiete Akkoord inzake personele gevolgen invoering passend onderwijs.docx