Nieuws Arbeidstoeleiding

Consortium Beroepsonderwijs zoekt contact

Het Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerking van scholen in het beroepsonderwijs. Op dit moment zijn 120 (technische) vmbo’s aangesloten en 40 ROC’s (voor Zorg & Welzijn en Techniek). De stichting werkt volgens het voor & door principe. Er zijn slechts een paar mensen in dienst; verder leent men docenten uit de scholen in. Het Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt samen met de scholen lesmateriaal, examens en trainingen. Meer informatie vindt u op de website: www.consortiumbo.nl.

Naast het ontwikkelen van materialen zet men zich ook in als belangenbehartiger voor het technisch beroepsonderwijs en werkt samen met andere landelijke organisaties, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de landelijke vmbo-schoolexamenbank.


Wat kan het Consortium Beroepsonderwijs voor u betekenen?
Het afgelopen schooljaar ontving het Consortium in toenemende mate ook vragen van scholen in het voortgezet speciaal onderwijs. Vragen met name om lesmateriaal-op-maat voor techniek (PIE en BWI). Of specifieke vragen over wet- en regelgeving en voorbereiding op de beroepsgerichte examens. Er kan vaak in deze behoefte worden voorzien doordat er digitaal lesmateriaal beschikbaar is dat geheel naar eigen wens en behoefte is samen te stellen.

Het Consortium Beroepsonderwijs wil het aanbod graag nog meer en beter op de vragen vanuit het (v)so afstemmen. U kunt contact opnemen met het secretariaat om uw vragen en wensen kenbaar te maken. Het telefoonnummer is 033-246 0447. De inventarisatie naar de landelijke behoefte heeft als doel te komen tot een aanbod dat de landelijke vraag dekt. Ook LECSO zal hierbij betrokken worden.