Nieuws Passend Onderwijs

Thuiszitter: herhaalmeldingen

In het thuiszittersoverleg kwam, bij alle aanpak-activiteiten, nog eens aan de orde dat er hier en daar nog wel wat schort aan het meldgedrag van onze scholen (zowel po als vo). Met name bij het ‘herhaalmeldingen’ schijnt het nog niet altijd crescendo te lopen. Goede registratie is wel heel belangrijk voor het goed kunnen bevatten van de problematiek. We verwijzen hierbij nog even naar een E-zine-uitgave van DUO, waar de procedure nog eens goed wordt uitgelegd en we vragen uw medewerking.