Nieuws Onderwijs en Zorg

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK/LVB

Op 12 oktober 2017 vindt de volgende landelijke werkbijeenkomst ZMOLK/LVB plaats; van 10.00-12.30 uur op de bekende plek bij Den Hommel in Utrecht.
We gaan het deze keer hebben over een aantal belangrijke dingen, zoals:

  • Terugrapportage vanuit het Werkenrodeterrein (na laatste werkbijeenkomst),
  • Financiële zaken rond zmolk/lvb n.a.v. analyse van Paul Nota,
  • Afstemming cluster 3 en 4 bij zmolk/lvb (met twee praktijkvoorbeelden)
  • De huidige situatie in het sociaal domein (door Erik Dannenberg).
  • Uiteraard gaan we ook weer samen aan het werk.

Voor wat betreft de aanmelding en de daadwerkelijke aanwezigheid vragen we u vriendelijk en eigenlijk ook wel dringend om u even aan te melden. Niet alleen te verwerven punten voor het Lerarenregister, maar ook de juiste zaalhuur zijn er mee gemoeid.