Nieuws Expertise

Onderzoeksdomein Gedrag

Ons gezamenlijke onderzoeksdomein ‘Gedrag’ bij het NRO (vanuit het consortium PI7/LECSO en gefinancierd door OCW) blijkt meteen bij de eerste ‘call’ al flink te draaien. Voor de praktijkgerichte thematische overzichtsartikelen kwamen er een 13-tal intentieverklaringen binnen en voor de kortlopende praktijkgerichte projecten maar liefst 42.

Het gaat daarbij om voorstellen binnen de volgende thema's: perspectief van de schoolcultuur, toekomstperspectief, pespectief van de leraar en perspectief van de leerling. Op alle perspectieve is ingeschreven: het perspectief van de leraar is ‘favoriet’.

De volledige aanvragen moeten ingediend zijn op 10 oktober. Vanuit het NRO wordt vervolgens de beoordeling en selectie gedaan. Graag vragen we u bij een volgende call, om ook aan ons als LECSO even uw voorstellen door te geven: we blijven dan de kans hebben om een goed overzicht te houden over de belangrijkste onderzoeksvragen vanuit het speciaal onderwijs.

Voor wat betreft de activiteiten in het kader van de ‘kennisbenutting’ van de onderzoeken binnen dit domein, praten we nog met het NRO over een aantal specifieke activiteiten, die in dit kader door Pi7/LECSO aangepakt gaan worden. De trainingen, die dit jaar al werden georganiseerd, maken daar deel van uit.

Overigens vragen we ook graag nog even uw aandacht voor het volgende landelijke NRO-congres op 1 november, waar in het plenaire deel (startdeel) met name aandacht zal zijn voor onderzoek in het speciaal onderwijs door o.m. Peer van der Helm, samen met De Onderwijsspecialisten.

Meer onderzoek

Vanuit reacties vanuit leden van LECSO houden we een essentie-lijstje bij van de meest essentiële vragen, die binnen ons veld leven en die wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor gesubsidieerd onderzoek. We praten daarover met het NRO en met de Evaluatiecommissie Passend Onderwijs. In een aantal gevallen zullen we zelf initiatieven ondernemen. Belangrijkste items op dat lijstje zijn nu:

  • Informatie over de problematiek van de ‘verdichting’ (loopt nu op ons initiatief onderzoek bij de Radbouduniversiteit te Nijmegen)
  • Nadere informatie over de werkelijke gevolgen van de verevening voor het aanbod voor leerlingen (we willen ook als LECSO hierin initiatieven nemen, vanuit de expertgroep FZ)
  • Informatie over de vorm/inhoud van de basisondersteuning binnen passend onderwijs
  • De beleving van leerlingen bij ‘overgang van regulier naar speciaal en andersom’
  • De effecten van experimenten van ‘invlechting’  (betrokken schoolbesturen nemen nu zelf initiatieven, maar bekostigen dat tot op heden ook zelf)