Nieuws Algemeen

Lerarentekort

Het lerarentekort slaat ook fiks toe binnen het speciaal onderwijs. In de brief, die de Staatssecretaris daarover heeft geschreven van 26 juni 2017 (ref. 1217932 OCW) staan een aantal maatregelen aangekondigd, om er iets aan te doen.

Zo zijn er ook mogelijkheden in het kader van de regeling ‘zij-instromers’ om besturen te ondersteunen bij initiatieven in de regio. Zo zijn er een paar so/vso-besturen, die tevens het bestuur voeren over een jeugdhulpinstelling die zoeken naar ‘nieuwe professionaliteiten’ tussen de wereld van de zorg en het onderwijs. Men neemt een ‘recruiter’ in dienst, die de ’stille reserve’ aan mensen aanboort, terwijl er op de instelling (jeugdhulp én speciaal onderwijs) een soort BBL-traject wordt georganiseerd door een aantal specifieke medewerkers vanuit zorg en onderwijs.

Er komen zo lerenden binnen, die ook al deels ingezet kunnen worden in het primaire proces. Aan het eind van dit leertraject (duur: vier maal een half jaar), wordt er gestreefd naar een flink aantal ‘ontheffingen’ op de reguliere lerarenopleiding, waardoor er binnen korte tijd een ‘bevoegdheidsverklaring’ kan komen, zowel voor jeugd als voor onderwijs. We blijven dit soort voorbeelden volgen en steunen en roepen u ook op, om mogelijke experimenten in deze richting te melden: wie weet, is er met enige subsidie vanuit het Arbeidsmarktplatform nog wat steun te verlenen.