Nieuws Algemeen

Advies Onderwijsraad: actualiseer de rol van gemeenten in het onderwijsdomein

Zowel gemeenten als onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren een sterkere rol gekregen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Formeel heeft de gemeente een beperkte rol op onderwijsterrein, maar door decentralisaties in het sociale domein krijgen gemeenten ook het onderwijsdomein meer in beeld.

Naar aanleiding van deze maatschappelijke ontwikkeling schreef de Onderwijsraad een advies voor de minister van OCW: Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd. De Onderwijsraad adviseert om de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en decentrale overheden opnieuw tegen het licht te houden omwille van betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. De raad beveelt de rijksoverheid aan om – vanuit haar stelselverantwoordelijkheid – hierover een dialoog te organiseren.

In de bijlage vindt u het gehele rapport.


Rapport Onderwijsraad september 2017 Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd.pdf