Nieuws Passend Onderwijs

Powerpoints conferentie so/sbo in Kampen

Woensdag 14 juni 2017 heeft in Prisma, de school voor gespecialiseerd primair onderwijs in de regio Kampen een grote conferentie plaatsgevonden, waarbij het gespecialiseerd onderwijs in Kampen centraal stond.

Onderwijsmensen  uit het hele land zijn in grote getalen naar Kampen gekomen voor het nieuwe onderwijsconcept van Prisma. Vanaf 1 augustus 2016 is Prisma namelijk een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Tijdens de conferentie heeft Prisma verteld over de ontwikkelingen en ervaringen.

De drie powerpoints die tijdens die bijeenkomst werden vertoond zijn als bijlage toegevoegd.

Prismaconferentie Mitsen en maren in praktijk van alledag.pdf

SO Kampen het proces in volle gang.pdf

SO Kampen ict helpt mee en soms niet.pdf