Nieuws Onderwijskwaliteit

Peilingsonderzoek Mondelinge taalvaardigheid in sbo en so

In het schooljaar 2017-2018 vindt een peilingsonderzoek plaats naar de mondelinge taalvaardigheid van schoolverlaters van het sbo en so (voormalig) cluster 4. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ITTA, Cito en CED groep, waarbij Cito de meetinstrumenten ontwikkelt en de psychometrische analyses uitvoert. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en onder supervisie van de onderwijsinspectie.

In het bovenstaande filmpje krijgt u meer informatie over het belang en het nut van peilingsonderzoek. Ook de opzet van het onderzoek wordt toegelicht.
Voor dit onderzoek selecteert Cito met een steekproef een representatieve groep scholen. Als uw school tot de selectie behoort, ontvangt u in september/oktober 2017 een uitnodiging en meer informatie. Ga voor meer informatie over het onderzoeksprogramma naar Peil.Onderwijs.