Nieuws Onderwijs en Zorg

EMB-motie alsnog verworpen

Per abuis was voor de zomer de motie Kwint - Van de Hul op de stemmingslijst gekomen als overgenomen, terwijl staatssecretaris Dekker deze had ontraden. Daarom is de 'motie over de financiering van het onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking' deze week alsnog in stemming gekomen en verworpen.

De motie is als bijlage bijgevoegd.

Hul_over_de_financiering_van_het_onderwijs_aan_leerlingen_met_een_ernstige_meervoudige_beperking.pdf