Nieuws Onderwijs en Zorg

Inventarisatie afspraken Mytyl- en Tyltyl-leerlingen

De Werkagenda is samen met LECSO bezig met een inventarisatie van afspraken die gemaakt zijn voor kinderen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte. Meestal gaan deze kinderen naar Mytyl- of Tyltylscholen. Juist voor deze doelgroep vraagt het bieden van passende zorg en passend onderwijs om zorgvuldige afstemming tussen ouders, scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren.

In sommige regio’s zijn al werkbare afspraken gemaakt rondom de (groeps)bekostiging binnen de Jeugdwet voor deze kinderen. De Werkagenda en LECSO  willen een zo compleet mogelijke inventarisatie van deze afspraken. Het overzicht zullen we bundelen en beschikbaar maken voor andere regio’s. Het mag daarbij gaan om inhoudelijke, procesmatige en financiële aspecten van de afspraken. Ook de ervaringen van betrokken actoren over de uitvoering van de afspraken zijn welkom.

Zijn in uw regio werkbare afspraken gemaakt? Mail uw gegevens naar: info@onderwijsjeugd.nl .

Heeft u zelf vragen over de afstemming met andere partijen in uw regio. Neem contact met ons op via 030 230 66 23. Een van onze experts neemt dan contact met u op.