Nieuws Arbeidstoeleiding

Animatiefilm Beschut werk

De Animatiefilm Beschut Werk legt in makkelijke taal uit hoe het proces van beschut werk er op hoofdlijnen uitziet. De film is speciaal gemaakt voor mensen uit de doegroep.
Op de website over Beschut Werk is meer informatie te vinden.

Lees hier het artikel Campagne 'Beschut aan de bak' van start.