Nieuws Passend Onderwijs

Estafette Onderwijs-Jeugdhulp

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding vorm in de praktijk? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. De estafette Onderwijs-Jeugdhulp biedt een mooie kans om te kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. Op vrijdag 27 oktober kunt u deelnemen aan een praktijkbezoek aan de montessorischool De Korf in Rotterdam.

De estafette biedt een mooie kans om te kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. De Gemeente Rotterdam pioniert in passend onderwijs. Rotterdam stroopt al ruim twee jaar zijn mouwen op. Met als doel het goed toerusten van basisscholen, zodat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Maar hoe doet Rotterdam dat nu precies? Wat zijn de uitgangspunten, de successen, maar ook de knelpunten in zo’n grote, diverse stad?

Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg) en Nicole Teeuwen (directeur-bestuurder van PPO Rotterdam) geven u een kijkje in de vooruitstrevende ondersteuning van Rotterdamse kinderen. Twee praktijkvoorbeelden worden uitgelicht.
In de bijlage vindt u de volledige uitnodiging en schrijf u in voor een van de locaties via de aanmeldlink.
In het film ziet u hoe PPO (Passend Primair Onderwijs) Rotterdam werkt.

Uitnodiging_inspiratie-estafette_27_oktober_2017.pdf