Nieuws Algemeen

Werk mee aan het onderwijs van morgen

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Komend jaar beantwoorden 130 leraren en zo’n 20 schoolleiders die vraag voor het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd. Bekijk hier het hele proces in één overzicht. Ben je geïnteresseerd? Lees hier meer over deze mooie uitdaging en meld je aan vóór 13 oktober.

Ontwikkelteams en ontwikkelscholen
Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs (ook speciaal onderwijs). In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.

De ontwikkelteams werken vier keer drie opeenvolgende dagen samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden ongeveer 8 scholen gekoppeld. Deelnemers aan de ontwikkelteams en -scholen ontvangen een vergoeding waarmee de vervanging van leraren en schoolleiders kan worden geregeld. In de bijlage staan de regelingen zoals vermeld in de Staatscourant.

Voor de volgende 9 vakgebieden starten begin 2018 ontwikkelteams: Digitale geletterdheid, Engels / moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

stcrt-2017-52217.pdf

stcrt-2017-52221.pdf