Nieuws Arbeidstoeleiding

SVA-examenportal

Vanaf het nieuwe schooljaar (2017/2018) worden er alleen nog examens nieuwe stijl afgenomen en verlopen alle examenvragen alleen nog maar via het SVA-examenportal.

In het SVA-examenportal

  • is alle informatie over (geplande) examens terug te vinden,
  • kunnen leerlinggegevens en gegevens van stagebedrijven worden beheerd,
  • leerlingen voor een examen worden aangemeld of afgemeld,
  • certificeringsboeken, proeven van vaardigheid en formulieren ‘gedrag’ worden gedownload
  • en leerresultaten met betrekking tot gedrag en proeven van vaardigheid vastgelegd worden.

Meer informatie over de examenaanvraag en een handleiding vindt u op de website van SVA (Scholing voor Arbeid), daar kunt u  ook inlogcodes aanvragen.