Nieuws Onderwijs en Zorg

Onderwijs - zorg in de regio

Vanuit de ministeries van OCW en VWS, NJI en LECSO zijn een tweetal regionale bijeenkomsten georganiseerd vanuit een mytyl/tyltylschool om alle mogelijkheden voor goede zorg-onderwijs-arrangementen te verkennen. Hierbij waren alle participanten in zo’n regio aanwezig: gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen, scholen, verzekeraars, CIZ,

Naast de regio’s Breda en Haarlem verkennen we nu de situatie in andere regio’s om te kijken of er ook in andere regio’s zo’n actie gepleegd kan of moet worden. Mytyl/tyltylscholen worden nu benaderd. Lees hierover een eerder bericht.