Nieuws Algemeen

Stakingsaktie 5 oktober

Er wordt weliswaar breed gecommuniceerd over de op handen zijnde stakingsaktie van 5 oktober voor het gehele primair onderwijs, maar er zijn zo nu en dan ook verschillen te horen. Voor wat betreft de situatie in het speciaal onderwijs nog even het volgende.

Door de PO-Raad (ook de belangenbehartiger van het speciaal onderwijs) wordt de aktie breed ondersteund vanuit de optiek dat we moeten streven naar een vernieuwd loongebouw voor de hele sector! Het gaat daarbij, wat de PO-Raad betreft, dus niet simpelweg om het ‘afschaffen van de LA-schaal’, maar om een noodzakelijke vernieuwing van de systematiek van belonen binnen onze onderwijstypen, waarbij de achterstand van de hele sector po wordt ingehaald. In ieder geval een belangrijke reden, om in de volle breedte de aktie te ondersteunen, voor een zeer terechte verruiming van de financiële armslag voor het belonen van essentieel werk.