Nieuws Passend Onderwijs

Commissie voor de Begeleiding

Als je denkt aan een centrale rol binnen alle afwegingen in het kader van passend onderwijs (instroom, doorstroom, begeleiding, arrangementen etc.) vanuit onze speciale scholen, dan verschijnen meteen de Commissies voor de Begeleiding van onze scholen op je netvlies.

Om de rol van deze centrale commissies (met alle deskundigheid rondom een kind of jongere) nader te verkennen in het kader van alle ontwikkelingen binnen passend onderwijs en de overige transities, organiseren we een landelijke bijeenkomst voor leden van Commissies van Begeleiding. We doen dit op woensdag 17 januari 2018. Noteer de datum alvast. En we komen er uiteraard op terug!