Nieuws Expertise

Opleiden, Onderzoek en Innovatie

In het kader van de ontwikkelingen vanuit de PO-Raad rond de thematiek van ‘Onderzoek, Opleiden en Innovatie’ zijn er een aantal ontwikkelingen te melden.

Zo zijn er mogelijkheden voor besturen (dus ook besturen vanuit het speciaal onderwijs) om zich te melden voor pilots plus subsidiëring in het kader van de aanpak lerarentekort. Aanmelding vindt plaats via het ArbeidsmarktPlatform.

Ook is er een goed functionerend ‘netwerk professionalisering’ (daar kunnen ook besturen vanuit het speciaal onderwijs aan deelnemen) en wordt er gewerkt aan het nieuw landelijk steunpunt voor 'opleidingsscholen'. Daarbij is onze ‘lijn’, dat ook speciale scholen deel zouden moeten kunnen nemen aan deze ‘opleidingsscholen’ i.s.m. lerarenopleidingen.

Tenslotte is er een netwerk ‘huisacademies’ (er zijn veel ‘academies’ vanuit besturen georganiseerd in ons land), waar de verbinding tussen de expertise vanuit al deze ‘academies’ aan de orde is. Ook vanuit het speciaal onderwijs kennen we deze academies en kunnen we aansluiten bij deze groep.

Op 18 oktober staat een werkbezoek aan diverse scholen voor speciaal onderwijs van Orion gepland. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Meld u daarvoor hier aan.