Nieuws Algemeen

Subsidie voor werving en begeleiding zij-instromers

U denkt erover na om zij-instromers in dienst te nemen als mogelijke oplossing voor het tekort aan leerkrachten bij uw schoolbestuur. Maar hoe werft en selecteert u deze doelgroep? En hoe begeleidt u zij-instromers als zij voor de klas staan? U kunt nu gezamenlijk in uw regio een startsubsidie aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO voor het opzetten van een gestructureerde aanpak om zij-instromers te werven, te begeleiden en te behouden.

Voor wie
De startsubsidie voor het maken en uitvoeren van een aanpak kan aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van tenminste vier schoolbesturen en een pabo (liefst meer). De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 80.000, als schoolbesturen en pabo draagt u zelf ook een bedrag bij.  Met de startsubsidie zet u een aanpak van werving, selectie en begeleiding op voor zij-instromers. De aanpak is ook bruikbaar is voor andere doelgroepen die in het po willen instromen zoals stille reserves en verkorte deeltijders.

Hoe vraagt u de startsubsidie aan
U kunt uiterlijk tot en met 15 januari 2018 een aanvraag indienen bij het Arbeidsmarktplatform PO door in het format uw projectplan in te vullen en op te sturen aan info@arbeidsmarktplatformpo.nl. U kunt vooraf uw aanvraag al toetsen door een verkort projectplan in te dienen voor 1 november.

In de bijlagen vindt u het format voor het toetsen van uw aanvraag en het format voor uw projectplan.

Format__projectplan_zij-_instroom_aanpak.docx

Format_aanvraag_kansrijkheid_zij_instroom_aanpak.docx