Nieuws Passend Onderwijs

Samen leren leven - werken aan een inclusieve samenleving

Passend onderwijs geeft ruimte om te werken aan een inclusieve maatschappij. Ruimte die schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en partners kunnen én willen benutten. Het uiteindelijke doel, een samenleving waarin diversiteit vanzelfsprekend is en gewaardeerd wordt. Waarin iedereen kansen krijgt om de eigen talenten te ontplooien.

Hierover houden PO-raad en VO-raad een tweedaagse bijeenkomst onder de titel Samen leren leven - werken aan een inclusieve maatschappij. Deze bijeekomst wordt gehouden op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. De conferentie is bedoeld voor schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren, ouders.

Hoe werken we aan een duurzame transitie in het belang van een inclusieve maatschappij en hoe kan inclusiever onderwijs hieraan bijdragen?  De conferentie stimuleert, prikkelt en inspireert de deelnemers om deel te nemen aan deze transitie, vanuit ieders eigen taak en doelstelling. Maar de conferentie gaat ook in op de praktische vragen en dilemma’s die daaruit voortvloeien voor ons dagelijks werk. Wat betekent ‘de inclusieve maatschappij’ voor onze gezamenlijke inspanningen voor het dekkend netwerk van (basis)ondersteuning, tot en met de zorg? Wat kan het betekenen voor de volgende generatie ondersteuningsplannen die velen van ons in deze periode schrijven?


De vele positieve reacties op de Proeverij van 19 mei inspireerde de organisatoren voor de opzet van de tweedaagse. Tijdens deze bijeenkomst proefden de deelnemers aan verschillende perspectieven (bekijk de presentatie). Zij werden op die manier aan het denken gezet over de rol van het onderwijs, van leerkracht tot samenwerkingsverband. Tijdens de tweedaagse brengen we de verschillende perspectieven samen die nodig zijn voor onze gezamenlijke opdracht: werken aan een inclusieve maatschappij.
Bekijk het programma.
 


Praktische informatie

Voor wie: Schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren, ouders.

Wanneer: Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017

Waar: congrescentrum De Werelt in Lunteren

Kosten: € 25,- per dag
Kosten diner: € 40,-

Aanmelden: U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden.

Workshops:  Bekijkt u hier het overzicht van de workshops. U kunt op dit aanmeldformulier uw keus voor de workshop zichtbaar maken.

Aanmelden kan tot en met 29 september.