Nieuws Algemeen

Onderzoek Seks onder je 25e - ook op vso

Seks onder je 25e is een representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar. De leerlingen van het vso zijn niet eerder meegenomen in dit landelijke onderzoek en zijn naar verwachting extra kwetsbaar. Daarom is besloten Seks onder je 25e uit te rollen in Cluster 3 en 4 van het vso-onderwijs. Rutgers, SOA aids Nederland en GGzE voeren dit onderzoek uit.

Het onderzoek geeft antwoord op een breed scala van vragen waar u mogelijk ook zelf in de klas mee te maken heeft.  Voorbeelden van vragen zijn: Hoe oud zijn jongeren gemiddeld bij de eerste keer? Hoeveel jongeren zijn homoseksueel of biseksueel? Waar gaan jongeren op zoek naar informatie? Hoe vaak sturen jongeren een sexy foto door? Hoeveel meisjes gebruiken de pil? Hoeveel jongeren hebben iets meegemaakt tegen hun wil?

De antwoorden op deze vragen kunnen we vergelijken met de resultaten van het nationale onderzoek. Hiermee kan een basis gelegd worden voor effectief beleid en interventies specifiek voor de verschillende doelgroepen van het vso. De onderzoekers hopen dat uw school deelneemt aan dit onderzoek en daarmee zijn bijdrage levert aan dit hiaat in de kennis over deze kwetsbare jongeren.

U heeft hopelijk reeds een mail ontvangen met een vooraankondiging en zult vanaf half oktober telefonisch benaderd worden met de vraag of u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Indien u geen mail ontvangen heeft en graag wil deelnemen kan u dit altijd melden aan marjolein.bultinck@ggze.nl.