Nieuws Expertise

Muziek-Methodeproeverij: nu ook voor speciaal onderwijs

Op zaterdag 25 november 2017 wordt de Methodeproeverij Muziek PO/SO gehouden, i.s.m. het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Een dag voor cultuur/muziekcoördinatoren, (toekomstige) muziekdocenten, leerkrachten, schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en alle anderen die zich met muziekonderwijs binnen het basisonderwijs bezighouden. Met dit keer ook aandacht voor het speciaal onderwijs. De dag vindt wederom plaats op het Amadeus Lyceum in Utrecht/Vleuten. Kijk hier voor een foto-impressie van de eerste editie.

Gedurende de dag maken deelnemers kennis met de verschillende muziekmethodes uit het primair onderwijs en ervaren ze het via workshops aan den lijve. Workshops worden verzorgd door 123Zing, Eigenwijs Digitaal, Metropole op school, Muziek Talent Express en ZangExpress. Al deze methodes worden in meerdere of mindere mate ook gebruikt door scholen binnen het speciaal onderwijs. Sommige methodes hebben ook specifiek materiaal voor het so ontwikkeld. Daarnaast verzorgt Stichting Tamino workshops over het opleidingstraject dat zij i.s.m. het Prins Claus Conservatorium heeft ontwikkeld voor scholen voor speciaal onderwijs, die hun muziekonderwijs (verder) willen ontwikkelen.

Tussen de workshops door kunnen deelnemers de Methode & Materialen Markt bezoeken, waar ze kennis kunnen maken met vele apps, websites, (digitale) lessenseries en lesmaterialen voor muzieklessen in de klas. 

Deelnemers die werkzaam zijn binnen het speciaal onderwijs krijgen op de dag een ‘loop-advies’, met tips over welke methodes/materialen expliciet aandacht hebben voor het speciaal onderwijs.

Meer info en inschrijven op de site van musicplusacademy. 

FLYER METHODEPROEVERIJ 2017.pdf