Nieuws Arbeidstoeleiding

Trainingsweek Cozima in Paterswolde.

In de week van 11 t/m 15 september zijn ruim 45 collega’s van de diverse europese partners in dit Erasmus+ project wegwijs gemaakt in het ePortfolio van Cozima. Uitgenodigd waren mentoren, begeleiders, stagecoördinatoren en toekomstige beheerders. LECSO was 2 dagen aanwezig.

Naast een algemene inleiding werden de deelnemers die het Portfolio voor de eerste keer onder ogen kregen bijgepraat en konden zij zelf aan de slag . Met behulp van een handleiding en een aantal opdrachten kon men zich het portfolio snel eigen maken.

EVC/Ecvet/Invet
Belangrijk onderdeel van het ePortfolio is de EVC/Ecvet-module. Daarmee kunnen jongeren die niet in staat zijn een volledig Entreediploma te behalen, toch een aantal deelcertificaten verdienen. Die certificaten worden door een externe beoordelaar gevalideerd, waarmee de civiele waarde gewaarborgd is. Jongeren kunnen dan eventueel op een later moment in hun carrière een aantal vrijstellingen krijgen bij de start van een opleiding. Dit hele proces werd middels een uitgebreide presentatie uitgelegd en werd door de aanwezigen unaniem gezien als een belangrijk instrument in het portfolio.

Voor de aanwezige Duitse scholen was een aparte presentatie georganiseerd: Het Duitse project ‘Invet’ heeft veel raakvlakken met EVC, maar is toegespitst op de Duitse onderwijsstructuur en wetgeving.

Overdrachtsportfolio Entree
Twee deelnemende scholen in het project, het Graafschap College (MBO) en Harreveld (VSO) werken al jaren samen. Leerlingen van Harreveld doen hun Entree-examen bij het Graafschap College. Voordat zij daarbij toegelaten worden moet er natuurlijk een heleboel werk verzet worden. Al die opdrachten werden vastgelegd in een vuistdik portfolio en het streven voor dit schooljaar was om dat in zijn geheel te digitaliseren. Dat heeft wat voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk is het gelukt! Dat portfolio is als aparte module in Cozima gepresenteerd en ter beschikking gesteld aan de overige aanwezigen.

LOB
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding krijgt een steeds belangrijker plaats in het (voortgezet) onderwijs. Een loopbaandossier is b.v. in het vmbo-tl inmiddels al een verplicht onderdeel en dat kan uiteraard prima gecombineerd worden met het ePortfolio. In een presentatie werd uitgelegd hoe de verschillende onderdelen van LOB in elkaar grijpen en welke methodes en handvatten een mentor daarvoor kan gebruiken. De methode ‘Talentenmap’ is ‘single-sign-on’ via het ePortfolio te bereiken.

Beheerdersmodule
De aanwezige toekomstig beheerders van het portfolio kregen een introductie van de ‘achterkant’ van het portfolio. Uiteindelijk zal een heleboel worden geautomatiseerd, maar zij kregen evengoed een cursus in het aanmaken van accounts, het toewijzen van begeleiders, het aanpassen van testen en scans enz.  

Conclusie.
Al met al mag worden geconcludeerd dat het een succesvolle week is geweest, waarin de deelnemers enthousiast zijn geworden over het portfolio. Het is nu mede aan hen om ervoor te zorgen dat het op de respectievelijke scholen geïmplementeerd gaat worden, natuurlijk met ondersteuning van de projectgroep.

Het Congres.
Tijdens Het Congres dat LECSO op vrijdag 24 november houdt, zal de COZIMA projectorganisatie in een tweetal workshops aandacht schenken aan de genoemde ontwikkelingen. Voorafgaand aan Het Congres komen de internationale partners in Arnhem bij elkaar om wederom de laatste ontwikkelingen bij elkaar te leggen.