Nieuws Arbeidstoeleiding

Afstemming tussen uitstroomprofielen vso

Wilt u voor uw vso-leerlingen in het arbeidsmarktgerichte profiel opstroom naar uitstroomprofiel vervolgonderwijs openhouden? Of heeft uw vso-school de wens om groepen samen te voegen en een meer gedifferentieerd aanbod te bieden? Download dan voor tips de publicatie Een verbinding in het vso (Is ook als bijlage toegevoegd)

Deze publicatie richt zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatorische afstemming zoeken tussen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. Soms wordt namelijk pas in de loop van de onderbouw duidelijk wat het best passende uitstroomprofiel voor een leerling is. Om opstroming mogelijk te maken zullen deze scholen zoeken naar mogelijkheden voor afstemming tussen de profielen, waardoor een latere overstap mogelijk blijft. De uitwerkingen in deze publicatie bieden scholen houvast om een onderbouwprogramma samen te stellen waarmee het uitstroomprofiel na twee jaar alsnog (omhoog) bijgesteld kan worden.

verbinding-in-het-vso.pdf