Nieuws Algemeen

15 miljoen voor hulp in speciaal onderwijs Amsterdam

De gemeente Amsterdam trekt 15 miljoen euro uit om kinderen in het speciaal onderwijs tegemoet te komen. Dat geld wordt besteed aan specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs, zegt wethouder Simone Kukenheim van Jeugd en Onderwijs.

De gemeente helpt ook ouders. Waar zij nu zelf hulp moeten aanvragen, krijgt hun kind straks behandelingen op school van kinderpsychologen. Op scholen voor speciaal en praktijkonderwijs en bovenschoolse voorzieningen komen vaste jeugdhulpverleners die de kinderen bijstaan. Scholen en ouders bepalen samen welke jeugdhulp nodig is.

'De decentralisatie van de jeugdhulp geeft gemeenten de kans de jeugdhulp voor kwetsbare kinderen beter te organiseren', aldus wethouder Kukenheim. De regeling gaat in vanaf schooljaar 2018/2019.
Ongeveer 6.000 leerlingen volgen speciaal onderwijs in Amsterdam. 4.000 van deze kinderen krijgen al jeugdhulp.