Nieuws Algemeen

Cito zoekt experts uit het veld

Cito heeft in samenwerking met leerkrachten een instrument ontwikkeld dat het sociaal emotioneel functioneren bij zeer moeilijk lerende kinderen (zml) in het so en vso in kaart brengt. Met dit instrument kunnen leerkrachten in kaart brengen welke specifieke aspecten van het sociaal emotioneel functioneren van een leerling om extra aandacht vragen, maar zeker ook waar diens sterke kanten liggen.

Om het instrument te testen en te verfijnen is Cito op zoek naar experts uit het veld die hieraan mee willen werken. Bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders uit het regulier of speciaal onderwijs of gedragswetenschappers (ontwikkelingspsychologen, schoolpsychologen, pedagogen) die een goede kijk hebben op sociaal emotioneel functioneren en ontwikkeling.

Het instrument maakt gebruik van een lijst met observatiepunten bij verschillende categorieën van sociaal emotioneel functioneren. Aan de hand van deze observatiepunten kan de leerkracht aangeven hoe ver de leerling is in zijn of haar ontwikkeling. Na twee pilotafnames bij ruim dertig so- en vso-scholen is er een lijst met observatiepunten (mijlpalen) ontwikkeld waarmee het sociaal emotioneel functioneren voldoende betrouwbaar in kaart gebracht kan worden. De leeftijd waarop normale leerlingen in het regulier onderwijs deze ontwikkelingsmijlpalen bereiken, dient als achtergrond waartegen de scores kunnen worden geïnterpreteerd.

In een bijeenkomst met experts uit het veld wil Cito per observatiepunt gaan bepalen welke ontwikkelingsleeftijd het beste past bij elk observatiepunt.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 oktober in Arnhem, van 9:30 uur tot 15:00 uur (inclusief lunch).
Naast een reiskostenvergoeding ontvangen alle deelnemers een vergoeding van € 250,-.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 18 oktober 2017 digitaal via het inschrijfformulier. Daarbij wordt u gevraagd om uw Cito-klantnummer op te geven (indien van toepassing). Wilt u meer weten? Mail naar eventbureau@cito.nl.