Nieuws Algemeen

Regeerakkoord 2017-2021

Het langverwachte regeerakkoord is verschenen: we zetten enkele  belanghebbende punten op een rijtje:
    •    Extra middelen voor de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie;
    •    Meer experimenteerruimte voor onderwijs 10-14 jarigen;
    •    De ingezette systemantiek van passend onderwijs wordt voortgezet;
    •    Er wordt bezien hoe voor EMB de middelen voor zorg in onderwijstijd rechtstreeks naar de school kunnen;
    •    Forse beperking van thuiszitters met wettelijk verplichte doorzettingsmacht voor samenwerkingsverbanden;
    •    Verhoging van het budget voor achterstandenbeleid;
    •    Verhoging kwalificatieplicht naar 21 jaar;
    •    Inspectie krijgt een discretionaire bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met de aanwezigheid van veel zorgleerlingen;
    •    Fusietoets in het basisonderwijs wordt geschrapt;
    •    In  PO worden tijdelijke contracten voor invalkrachten uitgezonderd van de ketenbepaling;
    •    De combinatie van passend onderwijs en zorg vanuit verschillende financieringsbronnen wordt eenduidiger en eenvoudiger geregeld.


U vindt de volledige tekst in de bijlage.

Regeerakkoord+2017-2021.pdf