Nieuws Onderwijs en Zorg

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK/LVB

Op 12 oktober vond er een landelijke werkbijeenkomst plaats vanuit de ‘beweging ZMOLK-LVB’. Een groot aantal mensen uit zowel onderwijs als zorg werkten weer op een gedreven manier aan vraagstellingen en informatie rond een drietal thema’s: 

  • praktische voortgang op een school/zorginstelling rond organiseren van onderwijs-zorg (n.a.v. vorige werkbijeenkomst)
  • thematiek vanuit beleid, ontwikkelingen in het sociaal domein
  • een aantal heldere praktijkvoorbeelden vanuit ‘diversiteit in de klas’ (ondervragen/overvragen)

Er werd weer veel besproken, veel praktijkvragen kwamen op tafel, veel ervaringen werden uitgewisseld en getoetst en er konden weer afspraken worden gemaakt voor specifieke ondersteuning in de regio.