Nieuws Arbeidstoeleiding

Platform Arbeid

Vanuit de ontwikkelingen van de implementatiescan (wie kent ‘m niet? Klik hier) en de verbinding met de opzet van de ‘participatiemonitor’ is de daarvoor ingestelde brede stuurgroep nu gaan optreden als een Platform Arbeid. Het platform probeert vanuit de deelnemende landelijke organisaties zo veel mogelijk ondersteuning te bieden in de regio’s op het concrete niveau van ‘contacten leggen’, ‘afspraken maken’, ‘aanpakken stimuleren’, ‘uitwisselen werkwijzen’, etc.

Erik Dannenberg, bestuurder van Divosa is voorzitter van dit Platform. Hij heeft veel ervaring op het sociale domein en in de verbinding tussen onderwijs en zorg en heeft ook voor LECSO ondersteunende werkzaamheden verricht in een ‘ambassadeursrol’.

Op 17 oktober vindt een vervolggesprek vanuit het Platform plaats met de Ministeries van SZW en OCW, waarin we vanuit het Platform steun willen aanbieden voor de lopende ontwikkelingen in het kader van de aansluiting tussen school en arbeid voor de groep jongeren uit onze scholen (vso/pro/mbo). Speciale aandacht is er daarbij voor de aanpak binnen de beweging ‘Ingeschakeld’, waar we als LECSO samen met pro en het Ministerie van SZW direct bij betrokken zijn.