Nieuws Onderwijskwaliteit

Gebruikersbijeenkomsten Leerlingvolgsysteem in (v)so en Programma van EisenĀ 

De afgelopen maand hebben er voor drie  verschillende leerlingvolgsystemen die gebruikt worden in het (v)so zogenaamde gebruikersbijeenkomsten plaatsgevonden. Namelijk voor Logos, SOMtoday en MLS.

Het doel van deze bijeenkomsten was om op basis van de wensen en eisen van gebruikers in overleg te treden met LVS-ontwikkelaars. Hierbij wordt ingezet op de doorontwikkeling van het LVS naar een (nog) betere aansluiting met de dagelijkse onderwijspraktijk, zodat het LVS het werk ondersteunt en efficiënter maakt. De wensen en eisen zijn te vinden in het gezamenlijk (door de sector) ontwikkelde Programma van Eisen. Er is ook een weergave van gemaakt in een animatie.

Er is inmiddels ook een connectie gemaakt met andere leerlingvolgsystemen. Cito LOVS gaat met (v)so-gebruikers in gesprek om te horen welke behoeften zij hebben. Met ESIS zijn we in gesprek. Voor ParnasSys vindt er op 10 november een gebruikersbijeenkomst plaats in Utrecht (14-16 uur) . Aanmelden hiervoor is nog mogelijk, neem dan svp contact op Lotte de Rooij Ook als u wilt aansluiten bij gebruikersgroepen van andere Leerlingvolgsystemen kunt u contact met haar opnemen.

Nieuwste versie van het Landelijk Doelgroepenmodel online, inclusief koppeling Cito-toetsen
De nieuwste versie van het landelijk doelgroepenmodel is te vinden op doelgroepenmodel.lecso.nl . Onderaan op de homepage vindt u alle documenten als downloads. Een nieuw document is sinds vorige maand beschikbaar: de koppeling van het Doelgroepenmodel aan Cito toetsen .

Verder wordt er momenteel gewerkt aan:
- een e-learning module over het Doelgroepenmodel
- een handleiding ' werken met het Doelgroepenmodel '
- een koppeling van het Doelgroepenmodel aan bekostigingscategorieën met Samenwerkingsverbanden
- de afstemming met Passende Perspectieven van SLO
- de afstemming van IQ ranges met de Inspectie
- een s jabloon OPP o.b.v. D oelgroepenmodel

Deze producten zullen op Hét Congres op 24 november worden gepresenteerd.