Nieuws Onderwijskwaliteit

Inspectie past IQ-ranges aan in overleg met Doelgroepenmodel

De Inspectie heeft in haar vragenlijst 'Opbrengstanalyse' de indeling van IQ-categorieën aangepast om beter aan te sluiten bij de indeling die wordt gebruikt in de onderwijspraktijk (onder andere op basis van de IQ-indeling van Resing en Blok).

Deze nieuwe indeling sluit aan bij het Doelgroepenmodel. Tijdens Hét Congres op 24 november, presenteren we de nieuwste versie en lanceren we e-learning module.
Wie zien u graag daar!

Hieronder in een schema wat de verschillen zijn:

Oude indeling

Nieuwe indeling

≥130

 

115-129

>121

100-114

111-120

85-99

90-110

 

80-89

70-84

70-79

55-69

50-69

geschat IQ 35-54

35-49

geschat IQ <35

<35

Onbekend

Onbekend