Nieuws Arbeidstoeleiding

Ingeschakeld - schoolverlaters aan het werk

Bent u dagelijks bezig met het begeleiden van vso en pro leerlingen naar de arbeidsmarkt? En daarbij als school op zoek naar goede werkgevers? Of als werkgever op zoek naar schoolverlaters uit het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Of als gemeente op zoek naar bewezen effectieve wegen om schoolverlaters aan het werk te krijgen én te houden? Of bent u een succesvol voorbeeld van hoe dat kan? Dan is Ingeschakeld interessant voor u!

De doelstelling van het landelijke project Ingeschakeld is het bevorderen van de samenwerking tussen werkgevers en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Met de gemeenten daarbij als belangrijke partner. Met als doel om nog meer schoolverlaters dan nu het geval is door te laten stromen naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

Drie startbijeenkomsten
Om u te vertellen welke concrete activiteiten u de komende twee jaar van Ingeschakeld mag verwachten worden drie startbijeenkomsten georganiseerd:
•    Regio noord:     Woensdagmiddag 22 november    
•    Regio zuid:        Donderdagmiddag 23 november     
•    Regio midden:    Woensdagmiddag 29 november   

Tijdens deze bijeenkomsten delen een aantal scholen en werkgevers graag met u hoe zij elkaar allereerst gevonden hebben. Maar ook hoe zij vervolgens samen een weg hebben gevonden om leerlingen perspectief te geven op een betaalde baan. Daarnaast hebben we tijdens de middagen ook oog voor de jongeren die afgelopen jaar van school zijn gegaan zonder een passend vervolg. Tenslotte verkennen wij graag samen met u wat wij de komende twee jaar mogelijk voor u kunnen betekenen!

Aanmelden? Binnenkort worden de exacte locatie op onze site lecso.nl bekend gemaakt.
 

Vooraankondiging bijeenkomsten Ingeschakeld.pdf